Sonntag, 21. Oktober 2012

15.-18.Oktober 2012

NB 1º

NB 1ºB

Schritte international 1
Lektion 2 C / D / E

NB 1ºC

Schritte international 1
Lektion 2 E 
Lektion 3 A / B

NI

Schritte international 4
Lektion 13  D / E

NA 2º

Ziel B2/1
Lektion 1 F / G
Diskussion zu Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre: Sinn oder Unsinn?
Lektion 2 A / B